Niepoprawna pisownia

driwt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drift

Poprawna pisownia, znaczenie: jazdy samochodem z wykorzystaniem techniki kontrolowanego poślizgu (potocznie „jazda bokiem”).