Niepoprawna pisownia

drentwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drętwa

Poprawna pisownia