Poprawna pisownia

błąkać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

błonkać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błąkadź

Niepoprawna pisownia