Poprawna pisownia

dowolne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wolne

Niepoprawna pisownia