Poprawna pisownia

doustny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do ustny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołustny

Niepoprawna pisownia