Poprawna pisownia

doszłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do szłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doszedłam

Niepoprawna pisownia