Poprawna pisownia

dorównujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dorównójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do równujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doruwnujesz

Niepoprawna pisownia