Poprawna pisownia

doraźni

Poprawna pisownia, znaczenie: natychmiastowi, dorywczy, zastosowani okolicznościowo.


Niepoprawna pisownia

do raźni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doraśni

Niepoprawna pisownia