Poprawna pisownia

dopłata

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do płata

Niepoprawna pisownia