Niepoprawna pisownia

dołonczyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączyła

Poprawna pisownia