Niepoprawna pisownia

dołanczanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołonczanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łączanie

Niepoprawna pisownia