Niepoprawna pisownia

dołanczanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączanie

Poprawna pisownia