Niepoprawna pisownia

dołanczacie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołonczacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łączacie

Niepoprawna pisownia