Poprawna pisownia

dołączy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołonczy

Niepoprawna pisownia