Niepoprawna pisownia

dokumętna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokumentna

Poprawna pisownia, znaczenie: kompletna, zupełna, dokładna. W przeszłości słowo to mogło oznaczać również: niebudząca wątpliwości, oparta na dowodach, autentyczna.