Poprawna pisownia

dokonasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do konasz

Niepoprawna pisownia