Niepoprawna pisownia

dojżeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dojrzeć

Poprawna pisownia