Niepoprawna pisownia

dofcipny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowcipny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wcipny

Niepoprawna pisownia