Niepoprawna pisownia

nie wydani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewydani

Poprawna pisownia