Poprawna pisownia

dodatkowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do datkowa

Niepoprawna pisownia