Poprawna pisownia

doczepić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czepić

Niepoprawna pisownia