Poprawna pisownia

zawrócenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wrucenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wrócenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawrucenia

Niepoprawna pisownia