Niepoprawna pisownia

z kazałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazałam

Niepoprawna pisownia