Poprawna pisownia

doczekanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekanie

Niepoprawna pisownia