Poprawna pisownia

doczekał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekał

Niepoprawna pisownia