Niepoprawna pisownia

na psuło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napsuło

Poprawna pisownia