Poprawna pisownia

dobiegło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do biegło

Niepoprawna pisownia