Niepoprawna pisownia

do znała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doznała

Poprawna pisownia