Niepoprawna pisownia

do trzymać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotrzymać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dotszymać

Niepoprawna pisownia