Niepoprawna pisownia

zależeli by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zależeliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zalerzeliby

Niepoprawna pisownia