Niepoprawna pisownia

tusin

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tuzin

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tózin

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tósin

Niepoprawna pisownia