Formalnie obie poniższe wersje zapisu są poprawne i mają identyczne znaczenie, należy jednak zwrócić uwagę, iż wyłącznie forma „do Tarnobrzega” jest rekomendowana poza komunikacją potoczną.

Poprawna pisownia

do Tarnobrzega

Poprawna pisownia, rekomendowana, wzorcowa forma, którą wskazuje zarówno Słownik nazw geograficznych, jak i Słownik nazw miejscowości i mieszkańców.


Poprawna pisownia

do Tarnobrzegu

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna w mowie potocznej.