Niepoprawna pisownia

do rysowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dorysowanie

Poprawna pisownia