Niepoprawna pisownia

do niosą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doniosą

Poprawna pisownia