Niepoprawna pisownia

do niesie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doniesie

Poprawna pisownia