Niepoprawna pisownia

do łączasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołanczasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołonczasz

Niepoprawna pisownia