Niepoprawna pisownia

do kona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokona

Poprawna pisownia