Niepoprawna pisownia

do czytajcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczytajcie

Poprawna pisownia