Niepoprawna pisownia

do czekanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekanie

Poprawna pisownia