Poprawna pisownia

długoletnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo letnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugoletnia

Niepoprawna pisownia