Poprawna pisownia

długoletni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo letni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugoletni

Niepoprawna pisownia