Poprawna pisownia

długofalowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo-falowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

długo falowe

Niepoprawna pisownia