Niepoprawna pisownia

z cierać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścierać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcierać

Niepoprawna pisownia