Niepoprawna pisownia

dłógopis

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długopis

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dugopis

Niepoprawna pisownia