Niepoprawna pisownia

djagnoza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

diagnoza

Poprawna pisownia