Poprawna pisownia

dążę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dąrzę

Niepoprawna pisownia