Niepoprawna pisownia

starkujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zetrzesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ze trzesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zetszesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zetżesz

Niepoprawna pisownia