Poprawna pisownia

dałoby nam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dało bynam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dałobynam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dało by nam

Niepoprawna pisownia