Niepoprawna pisownia

czyne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czynne

Poprawna pisownia