Niepoprawna pisownia

czyihś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czyichś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czyiź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjiź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjichś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjiś

Niepoprawna pisownia