Niepoprawna pisownia

chultaju

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hultaju

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hóltaju

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chóltaju

Niepoprawna pisownia